Chinese gezegden in Chinatown – week 2

Deze week

道可道,非常道

 

Vertaling: De Dao waarover gesproken wordt, is niet de echte Dao.

 

Woord voor woord

道:de Dao

可:kunnen

道:spreken

非:niet

常:echt

道:de Dao

 

Het idee

 Dit spreekwoord vindt haar basis in het Taoïsme. ‘Dao’, in het Chinese Taoïsme, betekent logica, rationaliteit, leven, alles op aarde. De weg van het leven kan je ook ‘dao’ noemen, als een metafoor voor alles dat er in het leven gebeurt waar je als mens al dan wel of geen controle over hebt.

 

Het spreekwoord betekent dan eigenlijk dat je als mens de wereld probeert te begrijpen door middel van je eigen observaties. Alles dat je ziet neem je mee in hoe je de wereld ziet. Maar, als mens kan je niet alles weten en begrijpen dat er in de wereld gebeurt. Dus eigenlijk zeggen de oude Chinezen met dit spreekwoord dat je je als mens bewust moet zijn van het feit dat je maar een klein deel van de wereld kent.

 

Dat betekent niet dat je als mens niets weet. Als je je goed kan bewegen in je eigen wereld, is dat precies genoeg. Je hoeft als mens helemaal niet alles te weten. Dat zou ook niet kunnen. Iedereen leeft in zijn of haar eigen context. Zolang je deze context, die bestaat uit de mensen om je heen, je woonplaats, je werk, en andere plaatsen waar je je vaak bevindt, goed genoeg kent, kan je je volgens het Taoïsme gedragen als een evenwichtig mens. Zolang je je bewust bent van de grenzen van jouw eigen begrijpen, ken je je eigen positie in de wereld. Als je deze positie kent en ernaar handelt, ben je een goed mens.

 

Zoals je deze week kan lezen zijn niet alle Chinese gezegden recht door zee. In de ruim vierduizend jaar dat de Chinese beschaving bestaat is er een hoop veranderd in de wereld. We kunnen ons misschien niet meer zo goed verplaatsen in de mensen van vroeger, die leefden in de tijden dat deze spreekwoorden opgeschreven en bestudeerd werden.

 

Toch, ook vandaag, worden Chinese spreekwoorden vaak gebruikt door Chinezen. In Chinatown staan ze op de stoepranden om de Chinese identiteit te benadrukken en te behouden. Een lange geschiedenis vol met filosofie en wijsheden, wie zou daar niet trots op zijn?